Respectloos

CC foto: icanteachyouhowtodoit

CC foto: icanteachyouhowtodoit

De Troonrede die de koningin, gehuld in een crisisbestendige oud-roze robe, zojuist voorlas bevat deze opvallende passage:

“Gebrek aan integratie van sommige groepen in de samenleving, onfatsoenlijk en respectloos handelen van velen in de openbare ruimte en crimineel gedrag van groepen jongeren blijken hardnekkig en veroorzaken veel maatschappelijk ongenoegen.
De regering treedt daarom niet alleen consequent op tegen plegers van delicten maar pakt ook oorzaken van problematisch gedrag aan. De samenwerking van justitie, politie, gemeenten, reclassering en jeugdzorg is daarvoor essentieel.”

Het gebrek aan integratie wordt in één adem genoemd met crimineel en onfatsoenlijk gedrag. Is dat terecht? Vrouwen die de hele dag binnen blijven omdat iemand ze heeft wijsgemaakt dat de omgang met mannen slecht is moeten weliswaar integreren, net als de achtergebleven mannen die slecht Nederlands spreken, maar met criminaliteit of onfatsoenlijk gedrag heeft dat weinig te maken.
Eerder is het tegendeel waar.
Vorige week nog bleek uit een onderzoek dat het juist de geïntegreerde jongens zijn die in de cel belanden. Die willen een levensstijl die ze met eerlijk werken amper kunnen bereiken en gaan op dievenpad.

De twee zaken – integratie en criminaliteit – met elkaar combineren is Wilderstaal.

Maar ik stoorde me vooral aan de opmerking “onfatsoenlijk en respectloos handelen van velen in de openbare ruimte”. Dat is SIRE-denken. Dag in, dag uit horen we spotjes dat ‘we’ asocialer worden. Onbewust asociaal noemen ze het zelfs, als een maatschappelijke aandoening die nog niet ontdekt is.  Want ‘we’ gooien bijvoorbeeld afval op straat.
Dat is asociaal gedrag maar gebeurt het ook meer dan vroeger? Nee, we zijn het wel erger gaan vinden. Dat laatste is een goede ontwikkeling maar het is volstrekt verkeerd om daar het beeld van te maken dat het vroeger anders was.
Dertig jaar geleden gooiden chauffeurs standaard al het afval uit hun raampjes. Dat werd toen niet als asociaal gezien. Nu wel.

Gooien velen hun rotzooi uit het raam? Misdragen velen zich in de openbare ruimte? Nee, het zijn de uitzonderingen, ze vallen daardoor steeds meer op en we tolereren dat gedrag – terecht – steeds minder. Dat is een gunstige ontwikkeling. Maar de aan normen & waarden verslaafde premier brengt het alsof we afglijden richting het einde der tijden. Net als in zijn favoriete boek. Vooruitgang wordt gebracht als verval. Dat is maatschappelijk ongenoegen kweken. Moet zo’n man de crisis overwinnen?

In de jaren tachtig kreeg premier Lubbers de volle laag omdat hij de koningin liet zeggen dat “het milieu, met name het water, schoner werd”. Hoe durfde hij dat te beweren, riepen de doemdenkers die streden tegen milieuvervuiling. Respectloos vonden ze het.

Maar Balkenende is geen Lubbers. Hij lijkt ingesmeerd met groene zeep en krijgt veel minder kritiek. Dus met het overdrijven van ons gebrek aan omgangsvormen zal hij ook wel wegkomen.

Respectloos.

UPDATE: Er is iets mis met het commentsysteem waardoor slechts een klein deel te lezen is.
UPDATE_UPDATE: Eerdere comments staan hier, hier en straks hier :-)

This entry was posted in leven, politiek and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

82 Responses to Respectloos

 1. Philip says:

  Volgens mij is het allemaal veel simpeler dan we ons zelf wijs maken:

  “maatschappelijk ongenoegen” – Nou en. Fijn dat je wat vindt Jan Jansen, mooi ook dat je dat in NL mag zeggen maar dat betekend niet dat een ander dat ook zou moeten vinden en zich naar diezelfde maatstaven moet gedragen.

  Criminaliteit – Als je wat doet dat bij de wet niet mag dan wordt je daar voor gestraft. Met de strafmaat in NL is niets mis, mensen krijgen nog een reeele kans om iets van hun leven te maken. Natuurlijk moet je aangerichte schade wel volledig betalen, niet die emo-crap, niet fictieve schade, gewoon de plantenbak, de in de fik gestoken auto. Dat.

  Integratie – Hoeft niet maar positieve discriminatie hoeft ook niet en maatschappelijke bijdrage aan niet-overheids-kerntaken hoeft ook niet. Handhaaf je dan maar als je op jezelf bent aangewezen om een baan te krijgen op basis van wie je bent en wat je kunt. Wil je een moskee, kerk of speciale school? Ga je gang, verzamel maar mensen die dat ook willen en ga maar met elkaar lappen, hoeft een ander niets aan mee te betalen.

  Overheid – Wij lappen allemaal een bedrag, gooien het op een hoop om onze goede dingen mee te doen. Elke 4 jaar wijzen we een paar mensen aan waarvan we denken dat die het beste voor ons gaan doen met het geld en doen ze dat niet dan kiezen weer anderen uit om het te proberen.
  Overheid verteld ons niet wat wij zouden moeten doen, wij vertellen de overheid wat ze moeten doen en anders kiezen we wel andere mensen om hun werk te doen. Democratie schijnt dat te heten.

  Koningshuis – een herinnering aan een systeem waarvan we met z’n allen hebben gezegd ‘dat nooit weer’. Goed dat ze er in ceremoniëele vorm zijn zodat we altijd blijven zien wat het alternatief is voor democratie.

 2. Patrick says:

  Leuk dat er een poging tot reageren mogelijk is.

 3. Martijn Vlaar says:

  Bij het woord integratie denkt men steevast aan allochtonen die het Nederlandse waarden- en normensysteem eigen moeten maken om zo mee te kunnen doen: medelander. Ik ben van mening dat er in een samenleving algemene omgangsvormen heersen. Integreren betekent niets minder dan opgenomen worden in een geheel. Dat kan dus ook inhouden dat een kind integreert in de volwassenwereld, een student die werknemer wordt integreert in het bedrijf.
  In Nederland wordt het als normaal beschouwd dat een ieder zich met respect en fatsoen gedraagt. Het gaat er in mijn ogen niet om of er meer of minder onfatsoenlijk gedrag voorkomt dan vroeger, het is in ieder geval zichtbaar. Het is er. Niets meer niets minder. Dan maar op zijn beloop laten en denken: “ach, het was vroeger ook al zo” lijkt mij redelijk naief. Vroeger werden er ook al mensen ziek, moet je dan nu, nu duidelijker is hoeveel mensen ziek worden van een bepaalde ziekte, ook stoppen met ontwikkelen van medicijnen?

  Als de focus ergens op ligt lijkt het snel dat alleen dat geldt waar de focus op ligt. Het einde der tijden is er alleen als je je slechts richt op dat wat negatief is. Dat is, als je ook oog hebt voor alles een misopvatting.

 4. 52percent says:

  Inderdaad een opvallende zin in deze troonrede. Ook het eerste deel van deze zin zou discussie op kunnen roepen:

  “Gebrek aan integratie van sommige groepen in de samenleving”

  Hier wordt een waardeoordeel uitgesproken, namelijk dat integratie goed is. Er is een verschil tussen integratie en assimilatie. Integratie komt van 2 kanten, dus de autochtonen en de allochtonen groeien naar elkaar toe en we hopen dat de uitkomst van deze samensmelting positief is. Assimilatie betekent dat de minderheid zijn eigenschappen verliest en opgaat in de dominante cultuur. Naar mijn mening zouden veel Nederlanders als ze zich bewust zijn van dit onderscheid kiezen voor de optie assimilatie ipv de nu voorgestane integratie politiek. Alhoewel de huidige politieke keuze er officieel een van integratie is zouden er overigens in de praktijk componenten in kunnen zitten van assimilatie. Maar dat is een aparte discussie.

  Men omschrijft me vaak als rechts of zeer rechts. Maar ik begin me steeds meer af te vragen wat het nut en de noodzaak van deze integratie is. Zolang ik geen last heb van iemand mag deze doen en laten wat die wil. We hebben allemaal onze normen en waarden en dienen een dikke huid te hebben. Als allochtonen willen assimileren moeten ze dat op eigen initiatief doen, en als ik wil integreren en kenmerken van de andere culturen wens over te nemen (want dat vereist integratie, dat komt van 2 kanten), dan is dat mijn eigen verantwoording. Een overheid die dit probeert af te dwingen is volgens mij fout bezig. Die gaat zonder fundamentele discussie in de maatschappij onze cultuur bewust bijsturen naar een politiek gewenste richting waarin de autochtonen bepaalde cultuuruitingen moeten opgeven (over welke dat zijn is geen goede discussie gevoerd), en de allochtonen andere cultuuruitingen (wederom zonder goede discussie wat de allochtonen dan moeten opgeven).

  Wellicht bedoelde de koningin overigens gewoon “gebrek aan assimilatie”, dan zou dit helemaal een foute zin zijn.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Integratie_(sociologie)

 5. mathijs says:

  2 van de 52 reacties staan er nog? Waarvan er een niet eens inhoudelijk is maar enkel zegt dat het leuk is dat je kunt reageren.

  Dat wil dus eigenlijk zeggen dat er maar een op de 51 een reactie heeft gepost die mag blijven staan?
  Dan zou ik de mogelijkheid van reageren maar weer uitzetten, want of de moderator is dan te bekrompen, of meer dan 98% van de bezoekers valt niet binnen de doelgroep.

 6. woutwoutwout says:

  54 comments? ik zie er maar 3. Hoe werkt dit?

 7. 52percent says:

  @ woutwoutwout
  men heeft kennelijk niet verwacht dat er ooit meer dan 50 comments zouden komen, de navigatie tussen de eerste 50 en de rest is inderdaad problematisch als er geen linkjes zijn

 8. Paul says:

  @woutwoutwout
  Vorige bladzijde… page =1

 9. 52percent says:

  @UPDATE_UPDATE

  Dank voor de snelle reactie, kan je nu nog een linkje plaatsen dat je van het begin van de discussie, de link naar de oudste comments, naar de latere comments gaat?

  bij voorbaat dank

 10. Gemene Deler says:

  Mijn beste Francisco,

  Uw interpretatie van een geslaagde integratie is niet correct.
  U stelt dat het overnemen van gedragingen en doelstellingen aanwezig bij een (autochtoon) deel van het geheel een succesvolle integratie weergeeft.
  Dit is slechts een deel van de juiste definitie en zelfs niet eens een noodzakelijk deel.
  De kern van een geslaagde integratie is het langdurig (zoniet definitief) verbinden van twee of meerdere delen in een nieuw geheel waar harmonieuze coexistentie het einddoel is, teneinde een feitelijk nieuw geheel te vormen (in dit geval een samenleving in balans).

  Hooliganisme en ‘graaien’ zijn twee gedragingen die door een (beperkt) deel van onze samenleving gebezigd worden. Dit zijn ongewenste gedragingen.
  Wanneer de te integreren persoon/bevolkingsgroep/etcetera.. dit gedrag overneemt zal er weerstand plaatsvinden om de afwijkende levensbeschouwing/afkomst/gebruiken/mores én óók nog eens het ‘inheems’ bekende afwijkende gedrag.

  U zult het met mij eens zijn dat verwerpelijke gedragingen in de regel niet de morele ruggegraat van de Nederlandse samenleving vormen. Wanneer toetreders tot de samenleving dit gedrag overnemen van een klein deel van de ‘autochtone’ bevolking, plegen zij nogsteeds ongwenst gedrag en plaatsen zij zichzelf nogsteeds buiten de samenleving.

  Maar, waarschijnlijk heb ik u te serieus genomen en heb ik gemist dat uw commentaar was bedoeld als een bewuste drogredenatie om het debat een nieuwe impuls te geven.
  Nu ik er over nadenk weet ik het vrij zeker!
  Zo dom bent u toch ook weer niet…..?

 11. christinA eijkhout says:


  UPDATE_UPDATE: Eerdere comments staan hier, hier en straks hier :-)”

  Ik hoop niet dat de smiley betekent wat ik denk dat hij betekent.
  Komop, je loopt lang genoeg mee om ook inclusief comments gewoon te bloggen.
  Het is en blijft maar een schermpje met nullen en enen.
  Electriciteit weg, beeld weg.

  Reactie FvJ: Ik bedoel daarmee dat ik alvast een link aanmaak naar pagina 3 voor als er meer comments binnenkomen. Dus als je dat dacht zit je goed.

 12. Cornelis says:

  Dit is weer een mooi voorbeeld van het uit zijn verband trekken van een tekst om vervolgens met een hink-stap-sprong redenering weer de zoveelste kromme wildersvergelijking te maken. De geciteerde tekst is (al dan niet terecht) een constatering. Het lijkt mij het beste om het citaat nog eens goed te lezen en vervolgens het stuk te herschrijven zonder alle aannames.

  P.S. ik ben geen wildersfan.

 13. Henk Jan says:

  Beste Fransisco,

  Ook ik erger mij aan deze passage over integratie. Hoe lang moet het nog duren voordat men inziet dat niet integratie maar immigratie en participatie het ware euvel is?

  Waarom niet juist problemen met integratie oplossen op de enige werkende manier: met participatie!

  Participatie kan enkel door de overvloed aan niet westerse (huwelijks-)immigratie te stoppen om grote niet participerende enclaves en subculturen verder te voorkomen. Biedt hier ook minder mogelijkheden toe door bijvoorbeeld de vrijheid van religieus onderwijs op te heffen en te stoppen met subsidies die enkel dienen om deze enclaves of gebruiken daarvan in stand te houden.

  Zorg dat iedereen mee doet aan werk en onderwijs. Al is het vrijwilligerswerk in ruil voor een uitkering. Dus niet direct een sociaal vangnet dat enkel averechts werkt op participatie, gezondheid, eigenwaarde, acceptatie door autochtonen en uiteindelijk integratie. Zo zal geen Amerikaan allochtonen in zijn land, waar nauwelijks een sociaal vangnet is en iedere nieuwkomer hard en zwaar werk verricht, associëren met grote overheidsuitgaven of gebrek aan arbeidsmoraal. Wat een verschil met hier! Laten wij een goed sociaal vangnet en zorgstelsel juist in stand houden met een vergelijkbaar hoog arbeidsmoraal, vooral voor migranten.

  Wij Nederlanders (met name vakbonden, SP etc.) maken ons liever druk dat er geen baantjes kwijt geraakt worden aan nieuwkomers en staan daarnaast toe dat laagopgeleide allochtonen (ook vooral van de tweede generatie) zich te goed voelen voor simpel werk op bijvoorbeeld de bouw of in de fruit- en groenteteelt. Er is immers altijd nog een uitkering en vermogensdelicten (met geweld) worden zeer mild bestraft.

  Wij blijven met geld en subsidies strooien i.p.v. gewoon simpelweg te weigeren onze cultuur -waarin juist geparticipeerd zou moeten worden- als uitgangspunt aan te kant te schuiven. Liever gaan onze docenten voortaan gesprekken over homoseksualiteit of de holocaust uit de weg en aanbidden we de multikul. Dit heeft niets met geld of integratiebeleid te maken, maar gewoon met mensen laten meedoen/participeren aan de samenleving zoals wij die goed en ethisch verantwoord vinden. Anno 2009 mag daar nooit in worden gebogen voor een cultuur met middeleeuwse opvattingen!

  Tenslotte maakt een inperking van de ruim 200 miljard verslindende immigratiegolf van de afgelopen decennia veel geld vrij om allerlei problemen -zoals door de koningin in de troonrede geschetst- op te lossen en biedt het nodige budget om onze regels en wetten te handhaven zoals het hoort.

  Dus wie krachtig beleid voert om immigratie te beperken en participatie van migranten te bevorderen, zelfs onontkoombaar te maken, hoeft zich niet bezig te houden met allerlei integratiebeleid zoals onzin subsidies, onnozele inburgeringscursussen en nog onnozelere vragen zoals of het misschien respectloos is om gebrek aan integratie en criminaliteit in één zin te noemen.

  Algemene leestip: Reflections on the Revolution In Europe van C. Caldwell en de schatting van kosten van immigratie door Syp Wynia in Elsevier.

  Met vriendelijke groet,

  Henk Jan

 14. Henkojenko says:

  Beste Francisco,

  Je víndt dat integratie in één adem wordt genoemd met crimineel en onfatsoenlijk gedrag. Maar dat staat er niet. Het is slechts jouw intepretatie. Het wordt in één zin genoemd, dat wel. Het is echter een opsomming van thema’s die kennelijk veel maatschappelijk ongenoegen veroorzaken; een opsomming van zaken die los van elkaar staan. Om daar je betoog op te baseren is wel erg makkelijk. Als we het hebben over respectloos gedrag: het zal best zo zijn dat bepaald gedrag dertig jaar geleden niet asociaal werd gevonden en nu wel. In mijn visie is gedrag respectloos op het moment dat je je niet afvraagt welke reactie bij de ander wordt opgeroepen door je gedrag, welk gedrag dat dan ook is. Er is helemaal niets op tegen om dergelijk gedrag af te keuren en elkaar hier op te wijzen. Het helpt niet om het te bagatelliseren door te zeggen dat dergelijk gedrag meer uitzondering dan regel is. Je dat het een gunstige ontwikkeling is dat we dat steeds minder tolereren. Hoe zou dat toch komen? Door te bagatelliseren of door hier veel meer dan vroeger aandacht voor te vragen?

 15. Peter Jan Rozentuin says:

  Even inhaken op de laatste allinea’s over onze MPJP.

  Gisteren werd het me allemaal nog duidelijker.

  Terwijl Wilders zijn retoriek uitstorten over de kamer, versprong het beeld af en toe naar de camera die gericht stond op het bankje van de gevestigde orde.

  Jan Peter kon niet minder geïnteresseerd overkomen, even als zijn buren Donner en Bos.

  Terwijl ik dat aanschouwde viel me nog iets op, en vooral over die hoofdoekjes tax.

  Jan Marijnissen zei gisteren nog bij Pauw en Witteman dat Wilders dat serieus meende, terwijl de meer wijze of meer eerlijke mensen daar tegen in brachten dat je het niet zo serieus moet nemen.

  Toen begreep ik het ineens, Wilders meende het niet serieus! Wat hij wel doet, is het maximaal serieus brengen. En zijn cynisme groeit qua serieusheid met de ongeintreseerdheid van het kabinet over, nou ja, over alles waar iedereen vraagtekens bij zet.

  Ook de eenvoud van Wilders zijn hilarische voorstel is dezelfde eenvoud waarmee de plannen of juist niet plannen van ons kabinet worden gemaakt of gelaten. Polderen, vooruitschuiven etc..

  Dat samen met herinnering aan de uitspraak van onze Blonde radicaal dat hij momenteel niets anders kan dan overal een circus van maken, deed me even glimlachen.

  Ik zie ook wel dat ze met hem er niet over kunnen praten, want hij wilt meters maken door het gebruik van ongenuanceerde straattaal, terwijl zijn oppositie liever politiek correct zich verdedigd, maar ja met de doelstellingen van Wilders, snapt hij ook wel, dat daar niet door te komen is.

  Dan maar het volk op zijn hand krijgen, is die andere immers ook gelukt..

 16. shan says:

  Beste,

  Ik vraag mij af in welke gouden kooi u bent opgegroeid?

  Wellicht moet u eens een poosje in een van de zogenaamde “probleemwijken” rondlopen. Wellicht ziet u dan dat er zeker een verband is tussen de in één zin genoemde zaken.

  Groet, Shan

 17. Gollum says:

  Wat leuk dat je hier tegenwoordig kan reageren.

  Door de discussie hier wordt mijn mening nogmaals bevestigd dat een Nederlander over dit onderwerp geen zinvol objectief woord meer kan uitspreken.

  Ik vraag me af of we een onderzoekscommissie zouden moeten samenstellen met specialisten uit Engeland, Duitsland, België en Frankrijk. Gewoon om eens te kijken wat zij van de situatie in Nederland vinden. Goed idee?

 18. Sytze Vliegen says:

  Zou dat kunnen, een soort van integratietriage?

 19. christinA eijkhout says:

  “Hij lijkt ingesmeerd met groene zeep en krijgt veel minder kritiek.

  Ik zit vanmiddag te kijken en hij krijgt echt wel kritiek, maar het glijdt langs de groene zeep af.
  Kijk maar naar Guusje en Eurlings, de navulverpakkingen voor het proces van weer invetten, hebben zij telkens gereed staan.

 20. Laurens says:

  De geciteerde tekst legt zelf geen verband tussen “gebrek aan integratie” en crimineel gedrag. Wel veroozaakt het “gebrek aan integratie” net als de overige punten kennelijk maatschappelijk ongenoegen. Het is dus meer een – denk ik wel juiste – constatering en geen Wilderstaal. Echte Wilderstaal zoals het flauwe “kopvoddentaks”, worden door het kabinet duidelijk weersproken.

  Het onderzoek dat je noemt, dat WEL gaat over het vermeende verband tussen slechte integratie en crimineel gedrag, en levert verassende en plausibele conclusies. Maar dit is niet meteen een bewijs van het tegendeel. In het bericht valt verder te lezen dat de onderzoekers denken dat de goed geintegreerde jongens niet geaccepteerd worden (door de maatschappij?) en daarom in crimineel gedrag vervallen. Het kan echter net zo goed zijn dat juist alleen goed geintegreerde Marokkanen een kans maken of slim genoeg zijn om de vermogensdelicten uit te voeren.

  De rest van je betoog is sympathiek, die spotjes zijn ook betuttelend, maar de stelling dat er juist minder asociaal gedrag is en het daardoor minder opvalt is een merkwaardige. Voor het afval-voorbeeld gaat dat toevallig wel op, maar voor een heleboel andere zaken zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast. Vroeger was eten in de openbare ruimte not done, nu lopen we al kroketten etend en mobiel bellend door de straat. Het heeft dus niet zoveel zin om zelfs met het recente verleden te vergelijken, het gaat om het gevoel nu.

  Groeten!

 21. Brompot says:

  Het is overigens niet zo dat integratie en criminaliteit nooit samenvallen – helaas. Om dat nou meteen als Wilderstaal te bestempelen?

 22. Ollie says:

  Het is dan misschien wel Wilderstaal, maar het is wel onze Wilderstaal. Ik heb niks tegen Wilderstaal alleen tegen de uitwassen van Wilderstaal.

 23. Henk says:

  “Het gebrek aan integratie wordt in één adem genoemd met crimineel en onfatsoenlijk gedrag.”

  Dat lijkt mij logisch. Indien je niet integreert, kom je niet aan een baan en je trekt een uitkering en dat kost mij geld. Onfatsoenlijk dus.

  Als je niet integreert kom je niet aan een baan en zit je dus aan de onderkant van de samenleving. Als je dan dus niet aan een baan komt, is het criminele circuit een makkelijke uitweg om toch snel geld te verdienen.

  De cijfers liegen er btw niet om. De meeste criminaliteit komt helaas onder allochtonen voor.

 24. Harry says:

  Het valt me op dat je graag de huidige tijd vergelijkt met die uit het verleden. En daar steevast de verkeerde conclusies uit trekt. En dat komt, omdat je eigenlijk niet oud genoeg bent om die vergelijking te maken. Zelf opgegroeid in de jaren 50 kan ik je vertellen dat Nederland wel degelijk asocialer is geworden en dat heeft niks met het uit het raam gooien van vuil te maken. Hondenpoep was in mijn tijd ook geen enkel probleem. Je trapte erin, veegde het aan de stoeprand af en later die dag ging je je schoenen schoonmaken. Dat heeft dus niks te maken met de schreeuwers, blikjestrappende, mensen in elkaar trappende en overal aanwezige bellende mongolen te maken. Verder luister je selectief naar de troonrede. Niks in één adem noemen van integratie en criminaliteit. Het is een opsomming van 3 terreinen, waar de maatschappij zich aan ergert. En echt niet meer.

 25. Ron says:

  hehe, kan eindelijk wat achterlaten

 26. Valse Bingo says:

  Allemaal leuk en wel, dat je het onterecht lijkt te vinden om (mislukte) integratie en criminaliteit in een adem probeert te noemen, maar met werkelijke misdaadstatistieken in de hand, kun je dit toch niet menen, he.
  Trouwens, ga je ook nog reageren op de comments, of flikker je alleen de comments weg waar je het niet mee eens bent?

 27. Herman says:

  Een feminieme cultuur kent andere normen en waarden als een masculiene cultuur. Van nature zal een masculiene cultuur proberen een feminieme cultuur te overheersen. De zachte(vrouwelijk) kant van een maatschappij is vaak niet opgewassen tegen de harde(mannelijke) dominatie.
  Van alle kanten zien we dat onze maatschappij onder druk staat van culturen met een masculiene achtergrond. Een harde en onverschillige houding in combinatie met agressie staat voor dominante mannelijkheid en daarmee voor status in de groep.
  Naar mijn mening is er dus wel een directe link tussen integratie en onfatsoenlijk en crimineel gedrag.
  Juist het onfatsoenlijke en criminele gedrag werkt binnen culturen met een masculiene achtergrond status verhogend en zorgt voor een verder polarisatie.
  Het onderzoek met betrekking tot geïntegreerde jongens heeft het niet over geintegreerde jongens maar over jongens die hun masculiene gedrag hebben aangepast aan de maatschappij waarin ze leven. The best of both worlds met zeer ongewenst gedrag ten gevolge.
  Is dit integratie of adaptatie?

 28. Jeroen says:

  Ik wil graag aanmerken dat er in de troonrede duidelijk een komma in die zin staat en dat dat er op duid dat integratie niets met criminaliteit heeft te maken maar dat het gebrek aan integratie een ongemak voor de maatschappij is, net zoals de criminaleit.

  Ik raad U aan om toch eens meerdere keren over een zin te lezen, om zo de werkelijke bedoeling te vinden

 29. CasaSpider says:

  “Vorige week nog bleek uit een onderzoek dat het juist de geïntegreerde jongens zijn die in de cel belanden.”
  Is een logische vraag dan (niet): “Is dat wel zo?”

 30. Jean says:

  Aan mensen die het fundamenteel ermee oneens zijn met de stelling dat allochtonen maatschappelijk ongenoegen met zich mee brengen kun je net zo hard aan twijfelen als de mensen die het prediken.

 31. Joep says:

  ‘Het gebrek aan integratie wordt in één adem genoemd met crimineel en onfatsoenlijk gedrag. Is dat terecht?’

  Ja, want gebrek aan integratie – bijvoorbeeld het neerkijken op homoseksuelen, vanuit de overtuiging dat homoseksualiteit ‘haram’ is – leidt bij sommigen tot mishandeling. Voorbeelden te over.
  Ander voorbeeld: geen affiniteit hebben met bepaalde Nederlandse gewoonten – bijvoorbeeld dat vrouwen hier in korte rokjes lopen zonder ‘hoer’ te zijn – kan leiden tot verbale mishandeling van die vrouwen.

  et cetera et ceteta enzovoort.

  Groet,

 32. Donald says:

  Volgens mij heeft het woord integratie in de Nederlandse taal niet automatisch alles te maken met allochtonen of migranten. Niet-geïntegreerd zijn kan een ieder overkomen en is inderdaad een bron van veel ellende, zowel voor de niet-geïntegreerde (gedesintegreerde) als voor de omgeving. Gebrek aan integratie en desintegratie kan zijn uiting vinden op verschillende leefgebieden: werk (vandaar reïntegratiebureaus), familie, maatschappij en leidt tot verslaving, criminaliteit, gewelddadigheid en zelfbeschadiging.

Comments are closed.